ZARZĄD POWIATU SOKOŁOWSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizację zadania publicznego pn. „ Organizacja i prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet starych przewlekle somatycznie chorych”.

Więcej ---->

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu sokołowskiego

Realizacja projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu sokołowskiego  ma na celu umożliwienie dostępu do internetu dla 50 gospodarstw domowych zagrożonych marginalizacją z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnosprawności oraz dla 4 jednostek podległych Starostwu ( Zespół Szkół nr 1 im K.K. Baczyńskiego; I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie; Zespół Szkół im. Jana Pawła II oraz Dom Pomocy Społecznej w Wirowie ).

Czytaj więcej: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu sokołowskiego

Zaproszenie na konsultacje

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Siedlcach zaprasza na dyżur Konsultanta Funduszy Europejskich, który odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaski przy ul. Wolności 23 w dniu 05.11.2013 r. od godz 10:00.

Czytaj więcej: Zaproszenie na konsultacje

Profilaktyka chorób onkologicznych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokołowie Podlaskim oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Warszawie  zapraszają na spotkanie pt. „Profilaktyka chorób onkologicznych”, które odbędzie się  6 listopada 2013 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Sokołowie Podlaskim  przy ulicy Wolności 23    

ZNICZ 2013. Zmiany w organizacji ruchu

 W uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w rejonie cmentarzy obserwujemy zwiększony ruch pojazdów. Aby ułatwić poruszanie się pojazdami w tym dniu i zadbać, aby dzień ten był bezpieczny dla podróżujących, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Wzorem lat ubiegłych w tych dniach, ulica Szopena będzie zamknięta dla ruchu. Obowiązywał będzie zakaz wjazdu. Nie będzie on dotyczył mieszkańców. Na ul.Sadowej wprowadzony będzie obustronny zakaz zatrzymywania. Zakazy zatrzymywania wprowadzone będą również na ul.Bartoszowej i Piłsudskiego.

Czytaj więcej: ZNICZ 2013. Zmiany w organizacji ruchu