Czasowa zmiana godzin pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Informujemy o czasowej zmianie godzin pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Rzecznik do odwołania będzie przyjmował interesantów w budynku przy ul. Armii Krajowej, w następujących godzinach:

Czytaj więcej: Czasowa zmiana godzin pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia o burzach z gradem na terenie powiatu Sokołowskiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW - PIB.  I stopnia o przewidywanych burzach z gradem obowiązujące w godz. 13.00 - 21.00  w dniu 25.05.2020 r.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia o burzach z gradem na terenie powiatu Sokołowskiego.

Informacja o godzinach zdalnej obsługi interesantów w dniu 10.04.2020 r.

W dniu 10 kwietnia 2020 r. zdalna obsługa interesantów Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbywać się będzie w godzinach od  8.00 do 12.00

Zmiany w organizacji pracy Starostwa Powiatowego

Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie Zarządzenie Nr 20/20202 Starosty Sokołowskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim w związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronavirusa COVID-19.

Czytaj więcej: Zmiany w organizacji pracy Starostwa Powiatowego

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Ogłoszenie wyniku ogłoszonego w dniu 28 lutego 2020 r. konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.poz 688 z późn. zm.), na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na...