Ogłoszenie wyniku ogłoszonego w dniu 4 marca 2021 r. konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688

 

 

KLIKNIJ, ABY WYŚWIETLIĆ TREŚĆ OGŁOSZENIA