Uchwała nr 198/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego

Zarząd Powiatu Sokołowskiego podjął decyzji w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

Uchwała nr 198/2020 ---------->

Załącznik do Uchwały ---------->

Wzór umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego ---------->