Zarząd Powiatu Sokołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Sokołowskiego podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim w 2021 r.

 

Więcej informacji znajduje się w załączniku