Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia obiektu Kolonia Hołowienki

Decyzja wraz z załacznikami znajdują się poniżej

Decyzja zatwierdzająca projekt ---------->

Załącznik nr 1 ---------->

Załącznik nr 2 ---------->

Załącznik nr 3 ---------->

Załącznik nr 4 ---------->

Załącznik nr 5 ---------->

Załącznik nr 6 ---------->