Podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków

W dniu 12 marca 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim starosta Elżbieta Sadowska wraz z wicestarostą Ryszardem Domańskim przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Iwony Odrobińskiej oraz w obecności dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim Katarzyny Surowskiej,  podpisali umowę pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej reprezentowanym przez dyrektora ks. dr Łukasza Gołębiewskiego na prowadzenie na terenie powiatu sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.

Dzieci umieszczone w Domu Dziecka pod nazwą „Rafael” uzyskają całodobową opiekę oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, rozwojowych i społecznych. Misją placówki jest stworzenie dzieciom miejsca, w którym będzie panowała rodzinna atmosfera, pełna radości i szczęścia. Wszelkie podejmowane działania będą skupione na wszechstronnym rozwoju młodych ludzi, tak aby mogli oni rozwijać swoje talenty i pasje oraz patrzeć z nadzieją w przyszłość i odnaleźć się w dorosłym życiu.

Ks. dr Łukasz Gołębiewski podkreślił, iż jest to pierwsza tego typu placówka prowadzona przez Caritas na terenie diecezji drohiczyńskiej.

Obiekt posiada pokoje jedno i dwuosobowe, łazienki, kuchnię z miejscem do przygotowywania posiłków, jadalnię, pralnię z suszarnią, wspólną przestrzeń mieszkaniową do wypoczynku (pokój telewizyjny, siłownię, świetlicę wyposażoną w miejsca do odrabiania lekcji oraz multimedia) i jest monitorowany.

Dom dziecka „Rafael” znajduje się w miejscowości Wyrozęby - Podawce w sąsiedztwie wpisanego do rejestru zabytków zespołu obiektów towarzyszących kościołowi parafialnemu p.w. Św. Trójcy. W miejscowości znajdują się: publiczna szkoła podstawowa, kościół parafialny, wiejski ośrodek zdrowia, punkt apteczny, ochotnicza straż pożarna, sklepy spożywczo-przemysłowe itp. Placówka spełnia wszelkie wymagane standardy dla tego typu jednostek.