Spotkanie władz powiatu oraz samorządów miast i gmin z terenu powiatu sokołowskiego z komendantami Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 10 marca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyło się spotkanie władz powiatu oraz samorządów miast i gmin z terenu powiatu sokołowskiego z komendantami Policji i Państwowej Straży Pożarnej, którego celem było omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz współpracy powyższych służb z samorządami.

Podczas debaty na temat bezpieczeństwa omawiano kwestie dotyczące udziału druhów ochotników z jednostek ochotniczych straży pożarnych, między innymi w  czynnościach przywracania porządku na drodze po zdarzeniu, kierowania ruchem w przypadku wyznaczenia objazdów podczas zdarzeń oraz udziału w czynnościach związanych z zabezpieczaniem imprez społeczno – kulturalnych, sportowych, religijnych oraz wydarzeń państwowych. Poruszone zostały także zagadnienia związane ze wsparciem jednostek przez samorządy, które solidarnie wyraziły deklaracje pomocy w zakupie nowych pojazdów zarówno dla Policji, jak również jednostki PSP i jednostek OSP z terenu powiatu sokołowskiego.