XXI Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

W dniu 23 lutego odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego przeprowadzona ze względu na panującą epidemię koronawirusa w zdalnym trybie obradowania. 

 

 

Po otwarciu obrad przez przewodniczącego Rady Powiatu Sokołowskiego złożono wnioski do porządku obrad. Zarząd Powiatu Sokołowskiego zawnioskował aby jako 12 oraz 13 punkt porządku obrad wprowadzić dwa projekty uchwał, tj. projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 r. Po przyjęciu powyższych wniosków bezwzględną większością głosów przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk przeszedł do kolejnych punktów porządku obrad, a mianowicie:

3. Przedstawienia sprawozdania Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacji z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.

4. Przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 r.

5. Przedstawienia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokołowski - za rok 2020.

6. Przedstawienia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim za 2020 rok.

7. Przedstawienia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Sokołowskim za rok 2020.

8. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

9. Podjęcia uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

10. Podjęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę Rady Powiatu Sokołowskiego wraz z odpowiedzią na skargę.

11. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych.

12. Podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. na rok 2021

13.Podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok.

14. Przedstawienia sprawozdań z prac komisji stałych Rady Powiatu Sokołowskiego za 2020 r.

W kolejnych punktach porządku obrad przyszedł czas na wolne wnioski i oświadczenia radnych oraz sprawy różne. Następnie przyjęto protokół z XX sesji Rady Powiatu Sokołowskiego, po czym przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego zamknął sesję.