Powiat Sokołowski przekazał nowe busy dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim będą mogli cieszyć się jazdą w komfortowych warunkach, bowiem w piątek, 5 lutego dokonano uroczystego przekazania dwóch nowych 9-cio osobowych mikrobusów dostosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Udział osób niepełnosprawnych w różnych formach integracji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej jest kluczowy dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Udział w imprezach, uroczystościach i wycieczkach osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wiąże się z koniecznością ich przewozu specjalnym samochodem. Jeżeli chodzi o mieszkańców DPS w Wirowie nowo zakupiony Bus umożliwi również osobom niepełnosprawnym dojazd do szpitala, czy na różnego rodzaju badania i zabiegi medyczne.

Biorąc pod uwagę, że Bus dotychczas użytkowany przez DPS w Wirowie z roku 2004 z przebiegiem ponad 300 tys. km jest dość wyeksploatowany, a w Zespole Szkół Specjalnych samochód do przewozu osób na wózkach inwalidzkich został wycofany z eksploatacji, Zarząd Powiatu Sokołowskiego i Rada Powiatu Sokołowskiego podjęły decyzje o potrzebie zakupu nowych samochodów z udziałem środków PFRON. 

W lipcu ubiegłego roku Powiat Sokołowski pozyskał środki finansowe w postaci dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w listopadzie 2020 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem dostawy pojazdów do końca lutego 2021 r. Koszt zakupu pojazdów wyniósł ponad 253 tys. zł z czego kwota pomocy z PFRON wynosi 148 800 zł.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego na czele ze starostą Elżbietą Sadowską oraz przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk przekazali na ręce Tomasza Andrzejczuka dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Beaty Biernat dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim kluczyki do nowych samochodów.

Starosta Elżbieta Sadowska powiedziała, że poprzez zakup dwóch nowych Busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich skutecznie zapobiegamy powstawaniu barier transportowych i poprawiamy standard przewozu osób niepełnosprawnych. Życzyła, aby samochody służyły długo i bezawaryjnie.