Ważna informacja dla osób, które nabyły lub zbyły pojazd po 31 grudnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim przypomina:

1. Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu obowiązany jest zawiadomić starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zakupu lub zbycia pojazdu.

2. Zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy – Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu, niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia.

Kto nie dopełnia takiego obowiązku podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł, zgodnie z art. 140mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Właściciele pojazdów nabytych, zbytych, sprowadzonych z Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2020 r. na wykonanie obowiązków wymienionych w punktach 1-2 mają 180 dni.

 

info: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.