Projekty Współfinansowane z Funduszy Unijnych realizowane przez Powiat Sokołowski

 

 

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1

Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska-Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi

2012 - 2014

3 542 626,08

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1

III Dożynki Powiatowe

2013

24 960,00

2

IV Dożynki Powiatowe

2014

24 880,00

3

Nadbużańskim szlakiem- stworzenie wirtualnej prezentacji najciekawszych miejsc z terenu LGD w powiecie sokołowskim

2013 - 2014

24 578,00

4

Powiatowy Dzień Strażaka – Piknik Rodzinny

2014

38 360,00

5

Jesienny Powiatowy Turniej Piłkarskich

Siódemek o Puchar Starosty Sokołowskiego

2014

24 960,00

6 Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe 2018 24 949,89
7

Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu "Czekanów"

gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski

2016 - 2023 6 629 420,01
8

Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu "Łuzki"

gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski

2016 - 2023 8 091 361,93
9

Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu "Sabnie"

gmina Sabnie, Powiat Sokołowski

2018 - 2023 10 628 658,54
10

Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu "Kol. Hołowienki"

gmina Sabnie, Powiat Sokołowski

2018 - 2023 3 887 961,46
11 Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe 2019 29 419,00

 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim

2013 - 2015

863 000,00

 

Projekty zrealizowane:

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lp.

Tytuł projektu

Termin realizacji

Wartość projektu

1

Lokalna Grupa Działania Powiatu Sokołowskiego

2009

50 000,00

2

Logistyk – zawód przyszłości

2009 - 2010

693 935,00

3

Podniesienie procesu jakości kształcenia w zawodzie hotelarz

2009 - 2010

202 577,77

4

Wykwalifikowani nauczyciele gwarantem jakości kształcenia w szkołach powiatu sokołowskiego

2009 - 2012

1 116 072,00

5

FLIS- Forum Lokalnych Inicjatyw Społecznych na rzecz rynku pracy i zasobów ludzkich w powiecie sokołowskim

2010

36 201,00

6

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

2010

50 000,00

7

Nauczymy Cię jak zaplanować swoją przyszłość zawodową

2010 - 2011

1 245 235,00

8

Udany Start

2010

49 175,00

9

Bezpieczny Powiat - edukacja strażaków ochotników powiatu sokołowskiego

2010

Do 50 000,00

10

Edukacja ratownicza strażaków ochotników powiatu sokołowskiego

2010

49 992,00

11

Jesteśmy po to by wzajemnie sobie pomagać w podróży zwanej życiem

2010 - 2011

277 015,00

12

Wyszkoleni strażacy - bezpieczni mieszkańcy

2010

Do 50 000,00

13

Profesjonalne kadry regionu – program podnoszenia kwalifikacji mieszkańców powiatu sokołowskiego

2010 - 2011

559 092,03

14

Kwalifikacje szansą na lepsze jutro

2011

50 000,00

15

Szansa na nowe jutro

2011

Do 50 000,00

16

Podnosząc kwalifikacje wzmacniamy bezpieczeństwo powiatu sokołowskiego

2012

49 988,00

17

Szkoląc strażaków przeciwdziałamy wykluczeniu

2011

Do 50 000,00

18

Edukacja sokołowskich strażaków w zakresie ratownictwa wodnego

2011

Do 50 000,00

19

Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

2011 - 2013

2 346 077,46

20

Profesjonalne kadry regionu – program podnoszenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw z powiatu sokołowskiego

2012 - 2013

499 315,00

21

Szkolenie Dowódców OSP – szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

2012

42 890,00

22

Nowa jakość urzędów JST – usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej Powiatu Sokołowskiego

2010 - 2012

640 111,50

23

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – I  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

2012

49 990,00

24

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – II w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

2012 - 2013

49 990,00

25

Warsztaty twórczo - poznawcze osób niepełnosprawnych w DPS w Wirowie

2012

49 950,00

26

Warsztaty twórczo - poznawcze osób niepełnosprawnych

2012

49 950,00

27

Stop wykluczeniu

2012

48 590,00

28

Stop wykluczeniu II

2012

48 590,00

29

Podniesienie Kwalifikacji Zawodowych i Rehabilitacja Zdrowotna Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

2008 - 2014

700 000,00 rocznie

30

Przyjazny Urząd

2011 - 2013

340 794,72

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1

Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim

2008 - 2012

6 276 607,62

2

Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych

2009 - 2012

1 117 520,00

3 Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego 2014 - 2015 1 005 532,89
4 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego 2016 - 2018 724 627,35
5 Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego dla Powiatu Sokołowskiego 2017 - 2020 54 865 341,37

6

 

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego

 

2018 - 2023

 

6 836 634,27