23.11.2020 - 14:11

Jedenaście respiratorów dla Sokołowskiego SP ZOZ

W związku ze wzrostem liczby zachorowań wśród mieszkańców powiatu sokołowskiego i zabezpieczeniem 90 łóżek dla pacjentów z COVID – 19 na oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim stale zwiększa się zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt oraz środki ochrony osobistej. czytaj więcej

23.11.2020 - 11:32

Z przykrością informujemy o śmierci Grzegorza Surowskiego

  Nie odchodzi się tak naprawdę i tak zupełnie, bo mimo wszystko pozostaje się w czyjejś pamięci i w czyimś czekaniu” czytaj więcej

18.11.2020 - 07:56

Zapytanie ofertowe na budowę automatycznej stacji meteorologicznej w Sokołowie Podlaskim

Oferty należy przesłać do 23 listopada 2020 r. do godz. 15:00 czytaj więcej

13.11.2020 - 12:41

Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

   Powiat Sokołowski współrealizuje projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj więcej

11.11.2020 - 12:34

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości. W 1918 r. po 123 latach zniewolenia naród polski wyzwolił się z jarzma zaborców. Jest to dzień wyjątkowy, w którym wywieszamy flagę państwową, świętujemy i wspólnie okazujmy swoją patriotyczną postawę poprzez uczestniczenie w licznie organizowanych tego dnia uroczystościach patriotycznych, wydarzeniach kulturalnych, a także odwiedzanie miejsc pamięci narodowej. czytaj więcej

10.11.2020 - 14:51

Powiat Sokołowski wysoko w rankingu „Liderzy inwestycji” opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Wartość i ilość prowadzonych inwestycji sprawiła, że Powiat Sokołowski zajął bardzo wysokie 15 miejsce w kraju i 3 miejsce w województwie mazowieckim w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów „Liderzy Inwestycji” w kategorii Powiaty za 2019 rok. czytaj więcej

09.11.2020 - 12:41

Pomoc finansowa dla DPS w Wirowie

27 października została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Województwem Mazowieckiego udzielająca grantu na kwotę 238 291,16 zł na wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. czytaj więcej

02.11.2020 - 12:44

XVIII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

W dniu 29 października na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne, obrady sesji zostały przeprowadzone w formie zdalnej. czytaj więcej

04.11.2020 - 07:52

ARiMR: Pomoc dla posiadaczy chryzantem - najważniejsze informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

czytaj więcej
03.11.2020 - 11:59

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Komisja zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

czytaj więcej
21.10.2020 - 06:21

Uchwała nr 198/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego

Zarząd Powiatu Sokołowskiego podjął decyzji w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

czytaj więcej