Terminy Posiedzeń Komisji i Sesji

Czytaj więcej: Terminy Posiedzeń Komisji i Sesji

Harmonogram dyzurów aptek na rok 2014

Ustala się, że na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego dyżury w porze nocnej, w niedziele i w święta oraz w inne dni ustawowo wolne od pracy w okresie od 1.01.2014 - 31.12.2014 r. całodobowo będzie pełniła Apteka Centrum, ul. Piłsudskiego 12, 08-300 Sokołów Podlaski.

Treść uchwały -->

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu sokołowskiego

Realizacja projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu sokołowskiego  ma na celu umożliwienie dostępu do internetu dla 50 gospodarstw domowych zagrożonych marginalizacją z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnosprawności oraz dla 4 jednostek podległych Starostwu ( Zespół Szkół nr 1 im K.K. Baczyńskiego; I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie; Zespół Szkół im. Jana Pawła II oraz Dom Pomocy Społecznej w Wirowie ).

Czytaj więcej: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu sokołowskiego