Komunikat dla mieszkańców Powiatu o planowanym zgromadzeniu publicznym na drodze Wojewódzkiej nr 627 w Dybowie.

files/Komunikat_dla_mieszkancw.pdf------->

UWAGA!!! KOMUNIKAT DO KIEROWCÓW UDAJĄCYCH SIĘ W KIERUNKU SIEMIATYCZ DROGĄ KRAJOWĄ 62

-------->files/na_strone.pdf

Informacja o możliwości wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie naszego powiatu w m. Wyrozęby Podawce, gm. Repki, z przeznaczeniem na działalność opiekuńczą, leczniczą, rehabilitacyjną lub zdrowotną.

----->files/Informacja_o_moliwoci_wydzierawienia_nieruchomoci.pdf

Komunikat dla płatników składek w KRUS

Treść komunikatu ---->

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo kartograficznego

files/informacja.pdf