Harmonogram dyzurów aptek na rok 2014

Ustala się, że na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego dyżury w porze nocnej, w niedziele i w święta oraz w inne dni ustawowo wolne od pracy w okresie od 1.01.2014 - 31.12.2014 r. całodobowo będzie pełniła Apteka Centrum, ul. Piłsudskiego 12, 08-300 Sokołów Podlaski.

Treść uchwały -->

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu sokołowskiego

Realizacja projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu sokołowskiego  ma na celu umożliwienie dostępu do internetu dla 50 gospodarstw domowych zagrożonych marginalizacją z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnosprawności oraz dla 4 jednostek podległych Starostwu ( Zespół Szkół nr 1 im K.K. Baczyńskiego; I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie; Zespół Szkół im. Jana Pawła II oraz Dom Pomocy Społecznej w Wirowie ).

czytaj więcej

ZARZĄD POWIATU SOKOŁOWSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizację zadania publicznego pn. „ Organizacja i prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet starych przewlekle somatycznie chorych”.

Więcej ---->

Profilaktyka chorób onkologicznych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokołowie Podlaskim oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Warszawie  zapraszają na spotkanie pt. „Profilaktyka chorób onkologicznych”, które odbędzie się  6 listopada 2013 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Sokołowie Podlaskim  przy ulicy Wolności 23