ARiMR informuje o upływie terminu składania wniosków o przyznanie płatności za rok 2019

Więcej informacji -------->

czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim

Uchwałą nr 56/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku zostaje ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Oferty należy składać do 15 maja 2019 r.

czytaj więcej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje: Nie wypalaj traw!

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzcniej wartswy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu. 

Więcej informacji -------->

czytaj więcej

Rehabilitacja lecznicza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.

Więcej informacji -------->

czytaj więcej

Komunikat o zagrożeniu pożarowym i szkodliwości wypalania traw

Więcej informacji -------->

czytaj więcej