Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu przy ul. Lipowej w dniach 20-21.11.2019

Zawiadamiamy, że w związku z realizacją projektu pod nazwą: "Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego", którego inwestorem jest Powiat Sokołowski, w dniach 20-21.11.2019 r. w godz. 8-18 wystąpią utrudnienia dla ruchu drogowego ul. Lipowej na odcinku od torów do skrzyżowania typu rondo z ul. Baczyńskiego i ul. Stadionową w Sokołowie Podlaskim.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia komunikacyjne oraz prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, a także o dostosowanie się do czasowych zmian organizacji ruchu.

pismo  ---------->

czytaj więcej

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego o otwartym spotkaniu informacyjnym w dniu 26.11.2019 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim informuje, że w ramach kampanii informacyjnej mającej na celu podnoszenie świadomości i wiedzy podatkowej wśród podatników, w dniu  26 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie tutejszego Urzędu (sala nr 53, parter) odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne z tematów:

1. Split Paymant, czyli mechanizm podzielonej platności,

2. Biała Lista podatników VAT (white list).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

pismo naczelnika Urzędu Skarbowego ---------->

 

czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

czytaj więcej

Ogłoszenie "Lokalnej Grupy Działania - Tygiel Doliny Bugu" o rekrutacji na wypoczynek zimowy w Białym Dunajcu 2020

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza dzieci i młodzież z obszaru LGD i całej Polski na 10 - dniowy wypoczynek zimowy w formie turnusu w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubepieczenia społecznego z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dopuszczony jest udział dzieci, których rodzice ubezpieczeni są w ZUS.

 

plakat i wnioski do pobrania ---------->

pisomo informacyjne dla rodziców ---------->

czytaj więcej

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokołowskiego o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokołowskiego o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim w 2020 r.

 

Uchwała 110/2019 z dn. 30 października 2019 r. ---------->

Załącznik do uchwały 110/2019 Ogłoszenie o otwartym konursie ofert ---------->

czytaj więcej