Ogłoszenie Starosty Sokołowskiego w sprawie ogłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sokołowskim w latach 2020 - 2023

Ogłoszenie Starosty Sokołowskiego w sprawie ogłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sokołowskim w latach 2020 - 2023

Ogłoszenie Starosty Sokołowskiego w sprawie ogłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sokołowskim w latach 2020 - 2023

 

Treść ----------->

Karta Zgłoszeniowa kandydata ---------->

Klauzula RODO ---------->