Ogłoszenie "Lokalnej Grupy Działania - Tygiel Doliny Bugu" o rekrutacji na wypoczynek zimowy w Białym Dunajcu 2020

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza dzieci i młodzież z obszaru LGD i całej Polski na 10 - dniowy wypoczynek zimowy w formie turnusu w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubepieczenia społecznego z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dopuszczony jest udział dzieci, których rodzice ubezpieczeni są w ZUS.

 

plakat i wnioski do pobrania ---------->

pisomo informacyjne dla rodziców ---------->