Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokołowskiego o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokołowskiego o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim w 2020 r.

 

Uchwała 110/2019 z dn. 30 października 2019 r. ---------->

Załącznik do uchwały 110/2019 Ogłoszenie o otwartym konursie ofert ---------->