Nabór do drugiej edycji projektu "Aktywny Absolwent"

Projekt jest realizowany przez Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych i współfinansowany ze środków PFRON

 

Więcej informacji ---------->