Konkurs "Środowisko w naszych rękach"

Uprzejmie informujemy, iż podczas „Dożynek Powiatowych”, które odbędą się w dniu 8 września 2019 roku (niedziela plac przy Zespole Oświatowym im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu) zostanie przeprowadzony konkurs w formie testu „Środowisko w naszych rękach” w ramach operacji pn. „Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe” realizowany przez Partnera KSOW – Powiat Sokołowski.

 

Dla dziesięciu uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów, przewidziano nagrody rzeczowe w postaci narzędzi ogrodniczych – sekatorów.

 

Przygotowując się do udziału w konkursie aby udzielić jak najwięcej poprawnych odpowiedzi, proponujemy pogłębić wiedzę korzystając z publikacji wydanych przez Powiat Sokołowski:

1.        Powiat Sokołowski, Przewodnik turystyczny „Walory przyrodnicze”, Sokołów Podlaski 2015 (dostępny na stronie Powiatu, Zakładka „Turystyka” --- > „Przewodnik” --- > „Przyroda Powiatu”)

2.        Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sokołowskiego na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021

(dostępny na stronie Powiatu, Zakładka „Powiat” ---> „Programy”)

3.        „Walory przyrodnicze Powiatu Sokołowskiego” Praca zbiorowa pod red. Marka Wierzby, Sokołów Podlaski 2015