Projekt "Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu"

Projekt obejmuje szereg działąń na rzecz cudzoziemców m.in. naukę języka polskiego, organizację kursów adaptacyjnych, doradztwo prawne i zawodowe, pomoc socjalną. Liderem projektu jest Wojewoda Mazowiecki.

Ulotka informacyjna w języku polskim ---------->

Ulotka informacyjna w języku angielskim ---------->

Plakat w języku polskim ---------->

Plakat w języku angielskim ---------->