IMGW - PIB informuje o prawdopobodnych burzach z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 38 dla powiatu sokołowskiego ---------->