Informacja o zasadach zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sokołowie Podlaskim informuje o zasadach zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej ze szczególnym naciskiem na termin jego zgłoszenia.

Więcej informacji -------->