Uruchomienie syren alarmowych w ramach Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19

W oparciu o Zarządzenie nr 121 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemów wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19 Wydział Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim informuje, że w dniu 28 maja w godzinach od 08.00 do 18.00 podczas ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-19 przeprowadzony zostanie trening działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatów i miast na prawach powiatów.

W czasie treningu zostaną uruchomione syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania.

Jednocześnie przypominamy, że:

- sygnał modulowany trwający 3 minuty to ogłoszenia alarmu o zagrożeniach,

- sygnał ciągły trwający 3 minuty  to odwołanie alarmu o zagrożeniach.