Otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim

2 listopada został otwarty Dzienny Dom Opieki Medycznej, który mieści się na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

Dyrektor SP ZOZ Ewa Wojciechowska przywitała przybyłych gości po czym nastąpiło oficjalne otwarcie, symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie placówki przez szpitalnego kapelana księdza Henryka Woźnowskiego.

W uroczystości udział wzięła m.in. Wicestarosta Marta Sosnowska, która w imieniu Zarządu Powiatu Sokołowskiego złożyła serdeczne gratulacje z okazji otwarcia tak ważnego i potrzebnego miejsca. Życzyła, aby nowy dom opieki medycznej przyniósł wiele dobrego. Podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do utworzenia tej placówki. Podkreśliła, że na szczególny szacunek i uznanie zasługuje zaangażowanie, a przede wszystkim troska i dbałość o dobro pacjenta.                                

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim został utworzony, aby pomóc osobom niesamodzielnym, pacjentom po przebytej bezpośrednio hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej. Z rekonwalescencji poszpitalnej trwającej maksymalnie 3 miesiące będzie mogło korzystać jednocześnie 15 osób. Personel Dziennego Domu Opieki Medycznej będzie prowadził nadzór nad terapią farmakologiczną, a także podejmował kompleksowe działania usprawniające i przeciwdziałające postępującej niesamodzielności. Wsparcie i edukacja zdrowotna, a także doradztwo w zakresie organizacji opieki i leczenia osób niesamodzielnych będą odpowiedzią na potrzeby pacjentów wymagających rehabilitacji i opieki pielęgniarskiej. Pacjenci będą mogli korzystać z gabinetów: masażu i krioterapii, rehabilitacji leczniczej, elektrolecznictwa, sali dziennego pobytu, sali do odpoczynku, oraz szatni. Utworzenie takiej placówki to ważny krok na drodze do poprawy jakości świadczonych usług medycznych.