Ćwiczenia jednostek OSP Powiatu Sokołowskiego na kompleksie leśnym Przeździatka

W dniu 23 maja w godzinach przedpołudniowych odbyły się ćwiczenia na największym kompleksie leśnym w okolicy Emilianowa – Leśnictwo Przeździatka  w których wzięło udział łącznie 20 zastępów OSP w tym 18 jednostek z KSRG i 2 inne położone w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu.

Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 104 strażaków OSP oraz kadra dowódcza Komendy Powiatowej PSP, kierownictwo Nadleśnictwa Sokołów Podlaski, straż leśna, policja oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Celami do osiągnięcia w trakcie tych ćwiczeń  było:

-doskonalenie współdziałania służb ratowniczych  oraz dużych związków taktycznych
   w czasie pożarów na kompleksach leśnych,

- doskonalenie elementów dowodzenia,

-sprawdzenie gotowości do działań jednostek OSP,

-rozpoznanie kompleksu leśnego, a zwłaszcza dróg dojazdowych oraz punktów czerpania wody,

-sprawdzenie działania łączności  oraz uruchomienie pracy sztabu.

Po zakończeniu ćwiczeń  dokonano podsumowania ich przebiegu zwracając szczególną uwagę na elementy, które wymagają jeszcze dalszego doskonalenia. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo, że ćwiczenia były niezapowiedziane, a jednostki były alarmowane jak do prawdziwego pożaru, wszystkie stawiły się na miejscu zdarzenia.

Na podsumowaniu głos zabrali: st. Bryg. Tomasz Wilk – Zastępca komendanta Powiatowego PSP,  bryg. Sławomir Iwański – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP, Robert Płocki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sokołów Podl. oraz Józef Panasz – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

 

Inf. Wydział Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podl.