Ponad 806 tys. zł z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie trafi do jednostek OSP i gmin z terenu powiatu sokołowskiego.

W środę 6 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczystość podpisania umów pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a samorządami oraz przedstawicielami jednostek OSP z terenu powiatu sokołowskiego na dotacje do inwestycji oraz zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W spotkaniu wzięli udział między innymi poseł na sejm RP - Krzysztof Tchórzewski, zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie - Kamila Mokrzycka, dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlcach - Agnieszka Kiliańczyk, dyrektor Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt ARiMR - Sławomir Hardej, wicestarosta Ryszard Domański, wójtowie gmin z terenu powiatu sokołowskiego oraz zastępca burmistrza miasta Sokołów Podlaski, a także druhowie jednostek OSP.

Największą dotację w wysokości 400 tys. zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, którego całkowita wartość wynosi 850 tys. zł. otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Ceranowie.

Do jednostek OSP w Bielanach Wąsach, Jabłonnie Lackiej, Buczynie, a także do jednostek OSP w Wyrozębach i Niecieczy Fundusz przekaże ponad 82,5 tys. zł na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Blisko 46 tys. zł WFOŚiGW w Warszawie przekaże jednostkom OSP Cukrownia Sokołów Podlaski, OSP Nowa Wieś oraz OSP Mursy Stare na aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Kwotą ponad 278 tys. zł zostaną dofinansowane działania związane z termomodernizacją strażnic OSP, a także instalacją paneli fotowoltaicznych. Środki trafią do jednostek w Niecieczy, Jabłonnie Lackiej, Repkach, Wólce Miedzyńskiej, Rozbitym Kamieniu, Bielanach Wąsach, Długich Kamieńskich, Seroczynie oraz w Białobrzegach.

W 2021 roku WFOŚiGW w Warszawie zaplanował ponad 3 mln zł na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego. Dodatkowo 1,3 mln zł przeznaczy na wsparcie młodzieżowych drużyn OSP. Kolejne 3 mln zł. Fundusz przekaże na działania związane z termomodernizacją budynków OSP oraz instalacją paneli fotowoltaicznych. Dodatkowa pula środków jest przekazywana na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek. Serdecznie gratulujemy wszystkim beneficjentom.