Pieniądze dla Powiatu Sokołowskiego na remont i przebudowę dróg powiatowych.

Powiat Sokołowski pozyskał kolejne środki finansowe z przeznaczeniem na drogi powiatowe. W Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie 18 grudnia zostały podpisane dwie umowy na dofinansowanie przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ze strony Urzędu Wojewódzkiego umowy podpisał wojewoda Konstanty Radziwił, natomiast z ramienia Powiatu starosta Elżbieta Sadowska i wicestarosta Ryszard Domański.

 

Dofinansowane zostaną dwa zadania inwestycyjne:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś  Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km”, którego całkowita wartość szacowana jest na kwotę ponad 2,9 mln zł. Wkład własny sfinansowany będzie z budżetu Powiatu Sokołowskiego (316 tys. zł), gminy Sterdyń ( 148 tys. zł) oraz miasta i gminy Kosów Lacki ( 121 tys. zł).

Pozyskane środki finansowe w wysokości 2,3 mln. zł

Zakres robót obejmuje wykonanie: nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,50m i długości 2900m, peronów autobusowych na odcinku o dł. 98m, i obustronnych poboczy.

 

  1. „Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia – Ząbków – granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760km”, którego całkowita wartość szacowana jest na kwotę ponad 1,7 mln zł. Wkład własny sfinansowany będzie z budżetu gminy Sokołów Podlaski w kwocie 334 tys. zł

Pozyskane środki finansowe w wysokości 1,336 mln. zł

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,50m  i łącznej długości 1760m i obustronnych poboczy.

 

Na powyższe zadania inwestycyjne w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót, firma Adam Witkowski P.W. Wikrusz, z którym 18 grudnia została podpisana umowa na roboty.

Wykonanie zadań planowane jest do końca września 2020 r.