Jak wielka Rodzina

18 grudnia 2018 r., w Zespole Szkół Specjalnych odbyło się wspólne „spotkanie opłatkowe”. Wraz z zaproszonymi gośćmi – Ordynariuszem Diecezji Drohiczyńskiej, Biskupem Tadeuszem Pikusem, Księdzem Kanonikiem Stanisławem Boguszem, starostą Elżbietą Sadowską, wicestarostą Ryszardem Domańskim, Dyrektorem SP ZOZ Zbigniewem Deją, radnymi PowiatuSokołowskiego, dyrektorami szkół, placówek i instytucji z terenu SokołowaPodlaskiego i Powiatu Sokołowskiego,

 wspólnie z Emerytami ZSS, obecnymi pracownikami szkoły: administracją, obsługą i nauczycielami, Rodzicami i Dziećmi. Nie zabrakło kolęd,  życzeń świątecznych i noworocznych, a po „łamaniu się opłatkiem” wspólne rozmowy przy tradycyjnych „wigilijnych potrawach”. Cała społeczność szkolna – dzieci, rodzice, nauczyciele, wychowawcy,  wspólnie z władzami samorządowymi, kierownikami jednostek, władzami kościelnymi oraz przyjaciółmi związanymi ze szkołą to przecież jedna, Wielka Rodzina.