Spotkanie opłatkowe Samorządowców 2018

20 grudnia w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe władz i pracowników samorządowych zorganizowane we współpracy Powiatu Sokołowskiego i Urzędu Miasta Sokołów Podlaski.

Wśród zaproszonych gości byli: ks. biskup Tadeusz Pikus, Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący Rad, Radni z terenu powiatu sokołowskiego, prezesi  i członkowie stowarzyszeń, kierownicy instytucji i jednostek organizacyjnych, prezesi oraz dyrektorzy i właściciele zakładów pracy, a także pracownicy jednostek organizacyjnych obu Samorządów i samorządowcy z naszego terenu.

O artystyczną oprawę i wyjątkową atmosferę zadbali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, ZS NR 1, młodzi artyści ze Szkoły Muzycznej w Sokołowie Podlaskim, Zespół Pieśni i Tańca Sokołowianie, którzy śpiewając kolędy i świąteczne piosenki stworzyli prawdziwie podniosłą i świąteczną atmosferę.

Gospodarze spotkania – Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk oraz Przewodniczący Rady Miasta Sokołów Podlaski Waldemar Hardej – serdecznie powitali wszystkich przybyłych na spotkanie opłatkowe i złożyli życzenia na święta i nadchodzący Nowy Rok 2019

Życzenia świąteczne złożyła także starosta Elżbieta Sadowska oraz odczytała list z życzeniami świątecznymi Senatora Waldemara Kraski.

Obecny na uroczystości biskup Tadeusz Pikus skierował do wszystkich zebranych słowo pasterskie, a po odczytaniu słów Ewangelii przez księdza Prałata Andrzeja Krupę, poświęcił opłatek, którym w dalszej części dzielili się uczestnicy spotkania, składając sobie najpiękniejsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia.