XII Świąteczny Jarmark Wielkanocny

 

W dniu 24 marca 2013 r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbył się XII  Świąteczny Jarmark Wielkanocny i XII Konkurs Tradycyjnych Wypieków Wielkanocnych.
Organizatorami konkursu byli:
Sokołowski Ośrodek Kultury,
Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim.
Terenowy Zespół Doradczy w Sokołowie Podlaskim.
Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim i Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego.

 

Komisja Konkursowa w składzie:
  • Wanda Wierzchowska - Honorowy Prezes Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego,
  • Maria Sudnik - kierownik Działu Przedsiębiorczości i Gospodarstwa Wiejskiego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
  • Jolanta Wojtkowska - Kierownik Terenowego Zespołu Doradczego w Sokołowie Podlaskim,
  • Hanna Boruc - Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim,
  • Seweryn Mroczek - Prezes Klubu Seniora “Jutrzenka” w Sokołowie Podlaskim
Po obejrzeniu stoisk biorących udział w konkursie i degustacji potraw postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
pierwszą nagrodę otrzymała Pani Roma Orłowska z Sokołowa Podlaskiego za mazurek bakaliowy,
drugą nagrodę Pani Mirosława Komosa z Hołowienek za babkę  cytrynową,
trzy trzecie nagrody przyznano:
Pani Agacie Dmowskiej za babkę z płynną czekoladą,
Annie Bielińskiej za babkę cytrynową,
Zespółowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Sokołowa Podlaskiego za babkę gotowaną
i piętnaście wyróżnień Paniom:
Bożenie Cieślak z Trebnia, Aldonie Księżopolskiej z Księżopola, Marzenie Świnarskiej z Księżopola, Wandzie Oksięciuk z Hołowienek, Wiesławie Kur z Garnka, Danucie Stpiczyńskiej z Zembrowa, Zofii Badurka z Sokołowa Podlaskiego, Cecylii Kur z Białobrzegów, Zofii Kalinowskiej z Tchórznicy Włościańskiej, Hannie Mikołajewskiej z Karolewa, Krystynie Czyżewskiej z Sikor, Mariannie Kuźma z Grodziska, Krystynie Jabłońskiej z Tchórznicy oraz Pionowi Zuchowemu 9 SDH z Sokołowa Podlaskiego.
Nagrody wręczyli: Pan Andrzej Minarczuk - Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego, Pan Tadeusz Mróz - etatowy członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego oraz Pan Bogusław Karakula - Burmistrz Sokołowa Podlaskiego.