Program Naprawczy SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim

 

26 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele Zakładu Usług Konsultingowych KNOW HOW sp. z o.o w Szczecinie dokonali prezentacji opracowania pn."Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim".

 

Opracowanie składa się z dwóch części: audytowej i naprawczej. Powstało na zlecenie działającego w imieniu Powiatu Sokołowskiego, Zarządu Powiatu. W spotkaniu uczestniczyli radni Rady Powiatu na czele z jej Przewodniczącym Panem Andrzejem Minarczukiem, członkowie Zarządu Powiatu na czele ze Starostą Sokołowskim Panem Leszkiem Iwaniukiem i Wicestarostą Panią Martą Sosnowską, Wójtowie Gmin z terenu Powiatu. SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim reprezentowany był przez Dyrekcję Zakładu, Radę Społeczną oraz przedstawicieli związków zawodowych działających przy Zakładzie. Za zgodą Prezesa ZUK KNOW HOW Pana Adama Roślewskiego spotkanie było otwarte dla prasy.