MŁODZI – ŚWIADOMI - AKTYWNI

 

MŁODZI – ŚWIADOMI - AKTYWNI

Program współpracy Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim
z urzędami na terenie miasta

Edukacja obywatelska nie może sprowadzać się jedynie do przekazywania informacji na temat państwa czy samorządu. Musi obejmować także rzeczy bardziej przyziemne – choćby rozwijać umiejętności przydatne podczas załatwiania konkretnych spraw życiowych w urzędach.

 

Obecne klasy pierwsze realizują nową podstawę programową. Zagadnienia objęte podstawą mają służyć rozwojowi umiejętności i stosowaniu zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Jednym z zagadnień, które znajduje się w programie wiedzy o społeczeństwie jest udział obywatela w życiu publicznym oraz znajomość organów administracji rządowej i samorządowej. Zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz ich otoczenia, przekładanie abstrakcyjnej szkolnej wiedzy na problemy życia codziennego zostawi ślad, który będzie procentował w ich dorosłym życiu. Szkoła ma za zadanie zachęcać  do angażowania się młodych ludzi w życie społeczności i pokazywać jak to robić. Program ma za zadnie uczyć młodych ludzi odpowiedzialności za otoczenie oraz tworzy przestrzeń do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej. Młodzi ludzie są niezwykle kreatywni, są nieocenionym źródłem informacji. Wielu lokalnych problemów nie da się rozwiązać bez udziału młodzieży. Nasz program ma na celu wspierać tych młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz swoich miejscowości, a ich zaangażowanie podnosi kapitał społeczny ma też na celu podnieść efektywność kształcenia, pomóc młodym ludziom rozumieć świat, rozwijać krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości i zachęcać  do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych, uczyć współpracy oraz kształtować umiejętności i postawy obywatelskie.

 

 

Projekt edukacyjny współpracy społeczności szkolnej z urzędami ma dotyczyć między innymi: uczestniczenia uczniów w sesjach Rady Powiatu i Miasta, przeprowadzania serii wywiadów z przedstawicielami lokalnych władz powiatowych i miejskich, urzędów i instytucji  oraz ludźmi, którzy odnieśli sukces życiowy. Konfrontacja z tego typu osobami jest dla młodzieży istotna ze względu na możliwość korzystania z ich wiedzy jako profesjonalistów w swojej dziedzinie. Dzięki temu młodzież zapozna się z tematyką idei społeczeństwa obywatelskiego, działania samorządu lokalnego oraz sposobu uczestnictwa w przestrzeni publicznej.

Pomysł naszego programu zrodził się po szkoleniu „Prawo w nowej podstawie programowej” z inicjatywy nauczycieli biorących udział w tym szkoleniu przy wsparciu Dyrektor Małgorzaty Baranowskiej. Pomysł został zaakceptowany przez władze Powiatu.

Opracowanie: ZS Nr1, zdjęcia: M.Milkowska